Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

 Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

Kurumumuz, eğitim, danışmanlık ve dil hizmetleri alanlarındaki tüm faaliyet süreçlerinde aşağıdaki temel ilke, hedef ve prensiplerine bağlılıktan asla ödün vermemektedir.

  • Birey, aile, toplum ve çevre için “artı değer” ile kalıcı kazanımlar doğuran nitelikli, seçkin, sonuç odaklı ve kaliteli hizmet.  
  • Hizmet süreçlerinde vaad ve garanti edilmiş olan performans ve başarı seviyelerinin öngörülen süre içerisinde yakalanması için tüm yetkinliklerin, donanım ve imkanlarımızın en verimli şekilde kullanıma sunulması.
  • İngilizce yi her anlamda ve her yönü ile doğru kavramış, anlamış olan ve ömür boyu ana dil düzeyinde aktif biçimde kullanabilen mezunlarımızı topluma kazandırmak.  
  • Alanımızda Türkiye’de faaliyet göstermekte olan kuruluşlar için, sahip olduğumuz ilerici ve yenilikçi vizyon ile gelişim ve iyileşme süreçlerinde yönlendirici rol üstlenmek. 
WhatsApp 0 530 952 27 22