Disleksi İçin Görsel İngilizce

Disleksi İçin İngilizce

Disleksi, kesinlikle zeka seviyesi ve yeterliliği ile ilişkisi olmayan, kim zaman oldukça üstün zekalı bireylerde de rastlanılan, okuma, yazma, heceleme gibi fonksiyonların etkin kullanımında yaşanan zorluktur. 

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin özellikle erken yaşta dil öğreniminde “çoklu algılama” ve “görsel algılama” gibi yöntemler kullanılarak Disleksi için eğitim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi birikimi  sahibi eğitmenler ile hızlı biçimde ilerleme sağlamaları mümkündür.

Kuruluşumuz bünyesinde Disleksi teşhisine sahip bireysel katılımcılar için özel eğitim program içerikleri geliştirilmekte ve sunulmaktadır. 

Eğitim program içerikleri, seviye tespit ve değerlendirme test sonuçlarına dayalı olarak bireysel beklenti, ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulur. 

Program takvimi ve zaman planı katılımcının uygunluk ve katılım olanakları göz önünde bulundurularak oluşturulur. 

Eğitim programları boyunca her bir modül için modül başlangıcı ve sonunda sözlü seviye ölçüm, değerlendirme ve tespit testleri gerçekleştirilmektedir. 

Modüllerini başarı ile tamamlayan katılımcılarımıza, Amerikan İngilizce sinin ABD Eğitim Bakanlığı ve New York Eyaleti Eğitim Departmanı müfredat standartları ile Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu na uygun olarak sunulan eğitim programlarının başarılı biçimde tamamlandığına dair sertifika verilmektedir.

Disleksi ile İngilizce programımız hakkında detaylı bilgi ve yönlendirme için lütfen eğitim danışmanlarımız ile iletişim içerisinde olunuz.

WhatsApp 0 530 952 27 22