Genel İngilizce

Genel İngilizce

Kuruluşumuz merkez binasında bulunan sınıflarımızda düzenli olarak haftanın her günü 12 yaş ve üzeri bireysel katılımcılara dönük Genel İngilizce kurs programları gerçekleştirilmektedir.  

Bünyemizde sunulan Genel İngilizce kurs programları Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olarak; Pre A1-A1, A1-A2, A2-B1, B1-B2, B2-C1 ve C1-C2 modüllerini içeriyor biçimde toplam 6 modül ve 11 kurdan oluşmaktadır. 

Genel İngilizce eğitim programlarımızı oluşturan her bir modül için modül başlangıcı ve sonunda yazılı ve sözlü seviye ölçüm, değerlendirme ve tespit testleri gerçekleştirilmektedir. 

Genel İngilizce modüllerini başarı ile tamamlayan katılımcılarımıza, Amerikan İngilizce sinin ABD Eğitim Bakanlığı ve New York Eyaleti Eğitim Departmanı müfredat standartları ile Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu na uygun olarak sunulan eğitim programlarının başarılı biçimde tamamlandığına dair sertifika verilmektedir. 

  • Hafta içi sabah programlarında 1 kur 4/6 hafta
  • Hafta içi öğle sonrası programlarında 1 kur 4/6 hafta
  • Hafta içi yetişkinler için akşam programlarında 1 kur 5/7 hafta
  • Hafta sonu sabah programlarında 1 kur 5 hafta
  • Hafta sonu öğle sonrası programlarında 1 kur 5 hafta

İçerisinde tamamlanmış olmaktadır. Her bir kur toplam 60 saat içerisinde tamamlanabilmektedir. Standart programa ilave olarak katılımcılarımızın tamamı konuşma, diksiyon, telaffuz, drama etkinliklerimiz ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. 

 

Pre A1: Temel başlangıç modülüdür. Katılımcı genellikle çok az sayıda kelimeden oluşan cümleler kurabilir, sayılar, meslekler, obje ve eşya isimleri, zaman tanımlamaları ve alfabeye hakimdir. Temel seviyede, yavaş ve  basit biçimde iletişim kurabilir. Amerikan aksanı oluşturan sesler ve telaffuz becerileri gelişme aşamasındadır.  

A1: Temel dil modülüdür. Katılımcı hakim olduğu konular hakkında 4 ve üzeri sayıda kelime, deyim ve günlük konuşma kalıbı kullanarak doğru cümleler kurabilir ve iletişim kurabilir. Günlük yaşama ilişkin diyaloglar geliştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. Zaman kipleri etkin biçimde kullanılmaya başlanır. Amerikan aksanını oluşturan tüm sesler (45 ses) temel seviyede oluşturulabilmektedir.

A2: Katılımcı, kişisel konular, aile ve iş yaşamı ile konularda katılımcı çok uzun ve akıcı olmasa da kısa süreli diyalog ve sohbetler için yeterli olabilecek seviyede cümleler kurabilir. Bilgi alış verişinde bulunabilir, dinleme ve yazma becerileri konuşma ile doğru orantılı olarak hızlanmaktadır. Basit seviyede yorumlama ve betimlemeler yapılabilir.  

B1: Katılımcı iş hayatı, sosyal yaşam, sanat, politika ve benzeri konular hakkında kısa cümlelerden oluşan uzun diyaloglar içerisine girebilir. Günlük hayatta ve iş yaşamında veya İngilizce konuşulan ülkelerde seyahat esnasında karşılaşılan bir çok durumun üstesinden gelinebilecek düzeyde İngilizce iletişim kurulabilir. Amerikan aksanı kullanım becerisi ayırt edilebilir düzeye erişmiştir.

B2: Katılımcı İngilizce ye ait deyimler ve konuşma kalıplarını doğru biçimde ve sıklıkla kullanarak ana dili İngilizce olan kişiler ile kolay biçimde iletişim kurabilir. Tartışmalara katılıp görüşlerini ve düşüncelerini akıcı cümleler ile ifade edebilir. Karmaşık metinleri ana fikir düzeyinde anlayabilir. Kelime öğrenme hızı artmış ve aksan becerileri ana dili İngilizce olan kişilerinkine oldukça yaklaşmıştır.

C1: Katılımcı İngilizce söyleşi, toplantı, sunum ve rapor gibi içerikleri hızlı ve problemsiz biçimde anlayıp kendisini akıcı bir biçimde ifade ediyor ve ana dili İngilizce olan kişiler ile hızlı biçimde diyalog içerisine girebiliyor durumdadır. İngilizce yi iş yaşamında ve sosyal yaşamında etkin biçimde kullanabilir. Farklı konularda net ve akıcı yazılı içerikler oluşturabilir. Aksan kullanımı konusunda zorluk yaşamamaktadır.

C2: Katılımcı giderek artan sayıda deyim, mecaz ve dolaylı anlatım tekniklerini kullanabiliyor durumdadır. Karmaşık metin içerikleri ve sunumları kolaylıkla anlayabilir, yorumlayabilir, özetleyebilir. Duygu ve düşüncelerini anlam bozulmaları olmadan net, doğru ve akıcı biçimde ifade edebilir. Aksan kullanımı ileri seviyeye ulaşmıştır. Amerikan İngilizcesi ne ait olan tüm sesleri doğru ve eksiksiz biçimde kullanabiliyor durumdadır. İngilizce uzun süreli konuşmalar, sunumlar gerçekleştirebilir.

WhatsApp 0 530 952 27 22