Kurumsal Eğitim Programları

Kurumsal Eğitim Programlarımız

İş dünyasında, neredeyse tüm sektörlerde ve faaliyet alanlarında bulunan kurumlar için İngilizce dil kullanımı neredeyse mecburiyet haline gelmiştir. Özellikle orta ve üst düzey yöneticiler ile satış, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, bilişim, bankacılık gibi fonksiyonları yerine getiren çalışanlar için ihtiyaç ve beklentilere özel olarak geliştirilmiş kurumsal eğitim programlarımız yüksek katma değer odaklı yaklaşım ile sunulmaktadır.

Kurumsal eğitimlerim programlarımız istenilen gün ve saat aralıkları içerisinde kurumların kendi bünyesinde bulunan salonlarında gerçekleşebilir. Eğitim takvimleri ve program içerikleri, seviye tespit, ölçüm ve değerlendirme amaçlı çalışmaların ardından kurum ilgili yöneticileri ile görüş alış verişi içerisinde oluşturulabilir.

Kurumsal eğitim programlarımızın her safhasında katılımcıların gelişim ve ilerleyişi ayrıntılı testler, mülakatlar ve gözlemleme yolu ile ölçülüp raporlanarak kurum ilgili yöneticileri ile paylaşılmaktadır.

Modüllerini başarı ile tamamlayan katılımcılarımıza, Amerikan İngilizce sinin ABD Eğitim Bakanlığı ve New York Eyaleti Eğitim Departmanı müfredat standartları ile Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu na uygun olarak sunulan eğitim programlarının başarılı biçimde tamamlandığına dair sertifika verilmektedir. 

WhatsApp 0 530 952 27 22