Sınavlara Hazırlık Programları

İngilizce Yurt İçi ve Uluslararası Sınavlara Hazırlık

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

Türkiye’de ÖSYM tarafından organize edilen ve düzenlenen tüm yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavları resmi karar ile 2013 yılında YDS adı altında tek sınavda toplanmıştır. 

YDS 80 adet ve farklı kategorilerde gruplandırılmış sorudan oluşan, çoktan seçmeli test formatında 180 dakikalık bir sınavdır. YDS’de dilbilgisi, kelime, okuduğunu anlama ve çeviri becerilerini ölçülmektedir. YDS ilkbahar ve sonbahar döneminde yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.

YDS'de yüksek puan ve başarı, özellikle kamu personelleri veya personel adayları, yüksek lisans ve doktora adayları ile öğrencileri için son derece önemli ve fayda sağlayan bir faktördür. 

Kuruluşumuz bünyesinde YDS’ye hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, 10 adet deneme sınavı, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 90 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

TOEFL

İngilizce yi ikinci dil olarak öğrenen ve kullanan, ana dili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce dil beceri ve yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile, online olarak 160 dan fazla ülkede gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sınav ABD merkezli ETS https://www.ets.org (Educational Testing Service) isimli organizasyon tarafından gerçekleştirilmektedir.

TOEFL belgesi, İngilizce dil becerilerinin yeterliliğinin kanıtı kabul edilen, Türkiye’de ve yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora programlarına katılım ve İngilizce hazırlık sınıflarına katılım gerekmeden doğrudan bölüme geçiş süreçlerinde son derece etkili ve kabul gören bir belgedir.

TOEFL aynı zamanda iş hayatında yüksek kariyer ve başarı için oldukça güçlü fayda sağlayan bir yeterlilik belgesidir. 

TOEFL sınavı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 

Kuruluşumuz bünyesinde TOEFL hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 112 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

IELTS

İngilizce yi ikinci dil olarak öğrenen ve kullanan, ana dili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce dil beceri ve yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile, online olarak 140 dan fazla ülkede gerçekleştirilen bir sınavdır. IELTS belgesi dünya genelinde 10,000 dolayında kurum ve kuruluş tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesidir.

IELTS sınavı akademik ve genel kategorilerde gerçekleştirilmektedir. Sınav okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 

IELTS belgesi, İngilizce dil becerilerinin yeterliliğinin kanıtı kabul edilen, Türkiye’de ve yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora programlarına katılım ve İngilizce hazırlık sınıflarına katılım gerekmeden doğrudan bölüme geçiş süreçlerinde son derece etkili ve kabul gören bir belgedir.

IELTS akademik hayatta ve iş hayatında yüksek kariyer ve başarı için oldukça güçlü fayda sağlayan bir yeterlilik belgesidir. 

Kuruluşumuz bünyesinde IELTS hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 112 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

SAT

SAT,  http://sat.collegeboard.com  resmi sitesi üzerinden başvuru yapılabilen, bir yıl içerisinde 7 kez gerçekleştirilen, ABD’de lisans öğrenimini gerçekleştirmeyi hedefleyen öğrencilerin katıldığı bir sınavdır.

Sınav SAT 1 ve SAT 2 olmak üzere iki ana kademeden oluşur, SAT 1 yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilir. SAT 2 matematik, biyoloji, geometri gibi çok sayıda alana ilişkin çoktan seçmeli test biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz bünyesinde SAT hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 90 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

TOEIC

TOEIC, ABD merkezli ETS https://www.ets.org/ (Educational Testing Service)  isimli organizasyon tarafından düzenlenen, çok sayıda ülkede kurumsal işletmelerin personel içe alım süreçlerinde özellikle iş İngilizce si yeterliliğinin referans göstergesi olarak kabul edilen bir sınavdır. 

TOEIC özellikle iş hayatında İngilizce nin doğru, etkin ve verimli kullanım düzeyi ile iletişimsel yeterliliğin ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir sınavdır.  

Kuruluşumuz bünyesinde TOEIC hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 90 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

BULATS

BULATS, Cambridge Üniversitesi ESOL departmanı tarafından hazırlanıp yetkili sınav merkezlerinde gerçekleştirilen, iş dünyasında özellikle sanayi ve ticaret ile ilişkili alanlarda faaliyet gösteren kurumların iş İngilizcesi seviyesi tespitinde kullandıkları bir sınavdır.

İngilizce nin çalışma ortamlarında ve süreçlerinde verimli, doğru ve etkin kullanımı için gerekli olan yeterliliklerin test edildiği sınav iş süreçleri ile ilgili, planlama, raporlama, yazışma, yönetim gibi bir çok başlığı içermektedir.

Kuruluşumuz bünyesinde BULATS hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 90 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

Proficiency Sınavı

Proficiency sınavları, İngilizce hazırlık sınıfları bulunan üniversitelerin hazırlık sınıfı gerekliliğini ortadan kaldıran ve doğrudan ilgili bölüme geçiş sağlayan bir sınav olup üniversiteler tarafından kendi bünyelerinde gerçekleştirilmektedir.

Proficiency, dil bilgisi, okuma, yazma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Bölüm içerikleri üniversitelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Proficiency sınavları her yıl Eylül veya Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz bünyesinde Proficiency hazırlık programlarımız katılımcıların tüm soru kategorilerinde en yüksek başarı seviyesini elde etmeleri amacına dönük olarak zengin materyal, deneme sınavları, birebir danışmanlık ve rehberlik desteği ile birlikte sunulmaktadır. Program süresi 90 saat olarak belirlenmiştir ayrıca hızlandırılmış bireysel programlar oluşturulması mümkündür.

WhatsApp 0 530 952 27 22